Update #1 – mei 2018

Allereerst is er zijn de tips opgesplitst: er is nu een deel met algemene leertips én een deel met leermanieren. De algemene tips kunnen worden gezien als voorwaarden waardoor je effectief kan leren en de leermanieren als concrete manieren van leren. De tips binnen de laatste categorie zijn als extra ondersteuning waar mogelijk voorzien van downloads.

Daarnaast zijn er nieuwe onderdelen toegevoegd aan de website. Allereerst is er een downloadpagina, waar documenten te vinden zijn die helpen bij het leren. Dit zijn zowel document van externe bronnen als vanuit het platform zelf. We gaan dit onderdeel geleidelijk aan uitbreiden. Ten tweede is er een apps & tools pagina, waar gratis te gebruiken apps en tools te vinden zijn die kunnen helpen bij het leren. Ten derde is een een verdiepend deel toegevoegd aan de website: boeken & theorieën, bedoeld voor mensen die graag dieper in gaan op hersenen en leren.

Als onderdeel van het verdiepende-deel zijn er drie pagina’s met onderwijstheorieën toegevoegd: één over de executieve functies, één over de cognitieve leerstrategieën en één over de cognitive load theory, allen voorzien van korte informatie en boeken die over het onderwerp gaan. In een volgende update zullen hier meer theorieën aan worden toegevoegd en zullen er passende tips te zien zijn op de pagina’s. Voor mensen die interesse hebben leren en onderzoek is er een pagina met boekentips aangemaakt. Hier vind je – makkelijk te lezen – boeken die gaan over evidence-informed (door bewijs geïnformeerd) leren; onderzoek over leren.

Tot slot is er voor een nieuw, meer passend logo gekozen en is de homepage vernieuwd, zodat je eerst een menu te zien krijgt.

We blijven de zojuist omschreven delen in de komende weken continue aanvullen. Daarnaast zal er in de volgende update(s) worden gekeken naar de mogelijkheid van YouTube video’s, een forum en een uitgebreider deel voor de verschillende theorieën rondom leren.

Mocht je een tip hebben of op deze website iets lezen of zien waarover je een vraag of opmerking hebt, laat dit dan weten via het contactformulier of via info@vernieuwenderwijs.nl.

Share your thoughts