Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

De Leidse Canon

Hoe leren studenten? De Hogeschool Leiden ontwikkelde een uitgebreide canon waarin wordt ingegaan op het brein en leren.

‘Deze canon is het initiatief van het leernetwerk LOF (Leren, Ontwikkelen en (persoonlijk en beroepsmatig) Functioneren) van Hogeschool Leiden. De focus van dit netwerk is meer te weten over hoe studenten leren, in het bijzonder hoe ze een beroep leren. Om vervolgens de vraag te kunnen beantwoorden hoe wij hen daarbij zo goed mogelijk kunnen ondersteunen.’