Generic filters
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in excerpt

Hoe leren studenten? Avans Hogeschool ontwikkelde een uitgebreide gids waarin wordt ingegaan op het brein en leren.

‘Avans Hogeschool heeft in 2015 een nieuwe onderwijsvisie geformuleerd, met daarin 6 bouwstenen voor leren. Deze bouwstenen gebruiken we bij de ontwikkeling van curricula, vakken en lessen. Ze zijn gebaseerd op recente inzichten uit de neuropsychologie, cognitieve psychologie en onderwijskunde. Deze publicatie van het Leer- en Innovatiecentrum (LIC) heeft als titel ‘Bouwstenen voor leren – Onderbouwing & Ondersteuning’. Het LIC biedt hiermee een theoretische onderbouwing voor de bouwstenen voor leren en handvatten voor een praktische vertaling naar het onderwijs, om docenten te helpen bij het maken van onderbouwde keuzes in hun onderwijsontwerp en didactiek.’