Ontwerp samen een krachtig leerproces

Krachtige didactiek leidt tot duurzame kennis en vaardigheden. Dit vraagt om wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Dat bieden wij op deze website. Als docenten, onderwijskundigen en psychologen hebben we dit platform gemaakt om de kennis over het (helpen met) leren te verrijken. Je vind hier inzichten, lestips, werkvormen, downloads, boeken en meer om je de didactiek te verstevigen.

Deze website is onderdeel van Vernieuwenderwijs.

Context

Kies als team een onderdeel van het curriculum dat je wilt (her)ontwerpen, zoals een periode of semester.

Voorbereiding

3 kleuren post-its, enkele pennen of stiften, één vel A2 en ongeveer 60 minuten.

Aan de slag

Open onze app, kies welke bouwsteen je wilt toevoegen aan het ontwerpen en volg de stappen.

Pocket Didactiek

Download onze app met daarin de didactische elementen, werkvormen, tools, inzichten en meer. Vind informatie, sla het op en ga er mee aan de slag.

Boek

Lees ons boek, met daarin 33 tips, ieder bestaande uit wetenschappelijkelijke inzichten over leren en werkvormen en tips hoe je dit in de les kan toepassen.