WELKOM

Krachtige didactiek leidt tot duurzame kennis en vaardigheden. Dit vraagt om wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. Dat bieden wij op deze website. Als docenten, onderwijskundigen en psychologen hebben we dit platform gemaakt om de kennis over het (helpen met) leren te verrijken. Je vind hier inzichten, lestips, werkvormen, downloads, boeken en meer om je de didactiek te verstevigen.

Deze website is onderdeel van Vernieuwenderwijs.

Wat maakt didactiek krachtig?

Om te komen tot krachtige didactiek hanteren we zes elementen:
Stimuleren van leren, aanleren, diep leren, doelgericht leren, grip op het leren en samen leren. Deze elementen vormen samen de kennis, handeling en attitude die je als docent of andere professional nodig hebt om op een krachtige manier te helpen bij het eigen maken van kennis en vaardigheden.

De elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden: iets doen aan het een heeft vaak gevolgen voor de andere. Alle inhoud op deze website is onderverdeeld onder deze elementen.

Didactische elementen

Klik hieronder op een element om deze te bekijken.

Stimuleren van leren

Nieuwsgierigheid, succeservaring, autonomie en andere manieren om het leren van leerlingen en studenten te stimuleren

Aanleren

Directe instructie, coaching, cognitieve belasting en andere manieren om nieuwe kennis, vaardigheden en houding aan te leren.

Diep leren

Actieve verwerking, gespreid herhalen, schematiseren en andere manieren om te komen tot duurzame kennis door diep leren.

Doelgericht leren

Leerdoelen formuleren, succescriteria inzetten, goed vragen stellen en andere manieren om het leren doelgericht te maken.

Grip op het leren

Feedback, metacognitie, leerstrategieën en andere manieren om te helpen om grip te krijgen op het leren.

Samen leren

Hoge verwachtingen, differentiatie, coaching en andere manieren om samen te komen tot maximaal leren.

Downloads

Handige downloads zoals posters en gidsen. Gemaakt door onszelf of anderen.

Ga naar

Kennisbank

Bekijk onze kennisbank met wetenschappelijke inzichten over effectief helpen met leren.

Ga naar

Boekentips

Welke boeken zijn waardevol om te lezen als het gaat over krachtige didactiek?

Ga naar

Didactische app

Download onze app met daarin de didactische elementen, werkvormen, tools, inzichten en meer. Vind informatie, sla het op en ga er mee aan de slag.

Boek

Lees ons boek, met daarin 33 tips, ieder bestaande uit wetenschappelijkelijke inzichten over leren en werkvormen en tips hoe je dit in de les kan toepassen.